Klachtenregeling

Fysio&Sport.Nu is een organisatie in ontwikkeling. Wij zijn continue bezig met het verbeteren en optimaliseren van onze zorg en dienstverlening. Wij staan voor een professionele en verantwoordelijke hulpverlening door onze medewerkers en wij proberen ons hierbij zoveel mogelijk op uw situatie af te stemmen.

Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling of dat uw opmerkingen hierover heeft. We staan open voor uw opmerking of klachten en willen graag samen met u tot een passende oplossing komen.

U kunt bij uw behandelend fysiotherapeut terecht om uw klacht te bespreken. Komt u er samen niet uit of dient u uw klacht liever schriftelijk in, dan kunt u ons schriftelijk schrijven. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken. Daarop volgend neemt één van de leidinggevenden contact met u op om het probleem op te lossen.

Het kan voorkomen dat het niet lukt om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Wij verwijzen u dan naar de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Postbus 248, 3800 AE te Amersfoort, telefoonnummer 033-4672900.