Peesklachten – Echodiagnostiek

Geplaatst

“Middels echografish onderzoek kunnen we bepalen in welk stadium de pees zich bevindt om zo adequaat te behandelen”

  1. Echo onderzoek
  2. Shockwave therapie
  3. Inlay’s
  4. Functionele krachttraining
  5. Functionele looptraining

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de diagnostiek bij peesklachten. Er zijn verschillende modellen ontwikkeld om letsel te classificeren. In welke fase de pees zicht bevindt is erg belangrijk voor het advies wat wij geven of welke behandeling we adviseren

Wij werken volgens een model van Cook en Purdam: het tendinopathie continuüm. (zie onderstaande afbeelding)

In dit schema zien we in het midden de “normale pees” staan. Dit is een gezonde pees zonder pijnklachten. Als we de rode pijl volgen richting “degeneratieve tendinopathie” komen we langs “reactieve tendinopathie” en “tendon dysrepair”. Een echo kan bepalen in welke fase de pees verkeert.

bjsports-2009-June-43-6-409-F1.largeEen reactieve tendinopathie kenmerkt zich door een verdikte diameter van de pees op het echo beeld. De patient ervaart deze klachten vaak als zeurend en komen vaak op
na het belasten. In deze fase is vooral relatieve rust voor het afnemen van de pijn. Als de pees tot rust is gekomen is het van belang dat de pees langzaam gaat wennen aan belasting. Vooral excentrisch trainen (kracht leveren tijdens het verlengen) heeft een grote meerwaarde bij het herstellen van peesletsels. Een pees wordt alleen maar sterker bij een optimale belasting.

Als de klachten langer bestaan kan het zijn dat de pees een dysrepair laat zien. Dit kenmerkt zich op de echo door een kleine dysorganisatie van het weefsel. We zien op de echo nog wel peesweefsel, maar van mindere kwaliteit. De klachten worden vaak stekend van aard en kunnen ook pijn gaan doen tijdens het belasten. In deze fase is shockwave een goede behandeloptie. Shockwave zorgt ervoor dat de het aantal peescellen op de plek van dysrepair toeneemt.

Onderaan staat de degeneratieve tendinopatie deze vorm komt gelukking niet veel voor, maar ook op echo is deze goed te zien door echo loze zone, een zone zonder peesweefsel. Shockwave kan hier mogelijk een rol in spelen. Maar het is niet zeker dat deze fase volledig kan herstellen. Het doel zal dan vooral zijn om het omliggende weefsel (wat zich in een andere fase kan verkeren) zo sterk mogelijk te maken met training.

Is tendon pathology a continuum? A pathology model to explain the clinical presentation of load-induced tendinopathy” Cook en Purdam 2009

Uiteraard is er meer over de fasering te vertellen, maar in een notendop is dit wat we voor aanvang van therapie moeten weten. Alleen dan kan er een optimaal behandelplan worden opgesteld. In de volgende post gaan we verder in op de verschillende interventies.