Motivational Interviewing

Motivational Interviewing (MI) is een interactieve gespreksmethode om mensen aan te zetten tot verandering.

MI is een gesprekstechniek welke veel wordt toegepast bij gedragsverandering. Denk hierbij aan een verslaving, een depressie, of in het geval van de fysiotherapeut aan chronisch pijn of bewegingsangst.

MI is een evidence-based practise (EBP) methode. Dit wil zeggen dat het gebaseerd is op een wetenschappelijk onderzoek. EBP is het uitvoeren van een handeling door een professional waarbij gestreefd wordt naar grotere doelmatigheid en doeltreffendheid door gebruik te maken van zoveel mogelijk bronnen.

 

 

Ik wil meer informatie

Wij nemen graag persoonlijk contact met u op over Motivational Interviewing